Vakantierooster

Jaarplanning 2020- 2021

 

In onze jaarplanner staan de dagen waarop er geen lessen zijn zoals de vakanties en de verplichte vrije dagen. Ook staan er de inhaalweken, waarin de door de docent gemiste lessen kunnen worden ingehaald.

  

 

 

 

 

 

 

schoolvakanties 2020-2021:

Herfstvakantie: 12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie: 26 april t/m 14 mei 2021
   

feestdagen 2021:

Goede Vrijdag: 2 april
Pasen: 4 en 5 april
Koningsdag: 27 april
Bevrijdingsdag: 5 mei
Hemelvaartsdag: 13 mei
Pinksteren: 23 en 24 mei

Laatste officiële lesdag is vrijdag 25 juni 2021

Officiële weken voor inhaallessen:
- 14 december t/m 18 december 2020
- 28 juni t/m 9 juli 2021
Let op!
Dit betreft alleen het inhalen van lessen door afwezigheid van de docent. Wanneer dit niet van toepassing is, is er geen les tijdens de inhaalweken.

Lesuitval door weersomstandigheden
De afspraak die het bestuur hierover heeft gemaakt, is dat wanneer door weersomstandigheden de basisschool sluit, de muziekschool haar lessen ook annuleert. Deze lessen worden voor de zomervakantie ingehaald.