................OPEN DAG...............

8 oktober van 13 tot 15.30 uur.

Welkom op onze open dag, waar docenten graag vertellen over hun instrumenten. Waar iedereen kan luisteren en proberen en er een leuke quiz voor de kinderen zal zijn. 

Locatie, O.B.S. Gieten, Spoorstraat 2.

 

schoolvakanties 2022-2023:

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
 Pinkstervakantie  29 mei t/m 2 juni 2023

feestdagen 2023:

Goede Vrijdag: 7 april
Pasen: 9 en 10 april
Koningsdag: 27 april
Bevrijdingsdag: 5 mei
Hemelvaartsdag: 18 mei
Pinksteren: 28 en 29 juni

Laatste officiële lesdag is vrijdag 30 juni 2023

Zomervakantie van 22 juli t/m 3 september 2023

Officiële weken voor inhaallessen:
- 19 december t/m 23 december 2023
- 3 juli t/m 21 juli 2023
Let op!
Dit betreft alleen het inhalen van lessen door afwezigheid van de docent. Wanneer dit niet van toepassing is, is er geen les tijdens de inhaalweken.

Lesuitval door weersomstandigheden
De afspraak die het bestuur hierover heeft gemaakt, is dat wanneer door weersomstandigheden de basisschool sluit, de muziekschool haar lessen ook annuleert. Deze lessen worden voor de zomervakantie ingehaald.