Vakantierooster

Jaarplanning 2021- 2022

 

In onze jaarplanner staan de dagen waarop er geen lessen zijn zoals de vakanties en de verplichte vrije dagen. Ook staan er de inhaalweken, waarin de door de docent gemiste lessen kunnen worden ingehaald.

 

PINKSTERWEEK:  6  t/m  10 juni

 

 

 

 

 

  

 

schoolvakanties 2021-2022:

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 20 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 25 februari 2022
Meivakantie: 15 april t/m 6 mei 2022
 Pinksterweek  6 t/m 10 juni 2022

feestdagen 2022:

Goede Vrijdag: 15 april
Pasen: 17 en 18 april
Koningsdag: 27 april
Bevrijdingsdag: 5 mei
Hemelvaartsdag: 26 mei
Pinksteren: 5 en 6 juni

Laatste officiële lesdag is vrijdag 24 juni 2022

Zomervakantie van 16 juli t/m 28 augustus 2022

Officiële weken voor inhaallessen:
- 20 december t/m 24 december 2021
- 27 juni t/m 15 juli 2022
Let op!
Dit betreft alleen het inhalen van lessen door afwezigheid van de docent. Wanneer dit niet van toepassing is, is er geen les tijdens de inhaalweken.

Lesuitval door weersomstandigheden
De afspraak die het bestuur hierover heeft gemaakt, is dat wanneer door weersomstandigheden de basisschool sluit, de muziekschool haar lessen ook annuleert. Deze lessen worden voor de zomervakantie ingehaald.