Bestuur

Bestuur Muziekschool De Hondsrug

voorzitter (ad interim) Theo Deddens
secretaris en contactpersoon     To Abels
penningmeester Harm-Jaap Roetman
bestuurslid, tevens docent Gertie Bruin
bestuurslid vacant
bestuurslid vacant