Vakantierooster

Jaarplanning 2018 - 2019

De zomervakantie begint op 1 juli.

Daarna zijn er 2 weken om lessen in te halen, in overleg met de docent.

De lessen beginnen weer op 9 september

 

 

schoolvakanties 2018-2019:

Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 17 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Meivakantie: 22 april t/m 5 mei 2019
   

feestdagen 2019:

Goede Vrijdag: 19 april
Pasen: 21 en 22 april
Koningsdag: 27 april
Bevrijdingsdag: 5 mei
Hemelvaartsdag: 30 mei
Pinksteren: 9 en 10 juni

Laatste officiële lesdag is vrijdag 28 juni 2019

Officiële weken voor inhaallessen:
- 17 december t/m 21 december 2018
- 22  t/m 26 april 2019
- 1 t/m 12 juli 2019
Let op!
Dit betreft alleen het inhalen van lessen door afwezigheid van de docent. Wanneer dit niet van toepassing is, is er geen les tijdens de inhaalweken.

Lesuitval door weersomstandigheden
De afspraak die het bestuur hierover heeft gemaakt, is dat wanneer door weersomstandigheden de basisscholen en het Dr. Nassau College sluiten, de muziekschool haar lessen ook annuleert. Deze lessen worden voor de zomervakantie ingehaald.